Giới thiệu môn phái Thiếu Lâm

“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề”
( địa ngục chưa trống không, thề không thành phật, chúng sinh độ hết rồi, ta mới chứng Bồ Đề )https://mgame-f.netease.com/forum/201708/16/103627skkkbsqzss8bshb1.png.thumb.jpg
Môn phái giới thiệu tóm tắt:Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề

  “Thâm sơn tàng cổ tự,vân đoan thính phạm âm”(núi sâu giấu chùa cổ ,trong mây nghe phạm âm). Chùa cổ ngàn năm, người giang hồ đều nổi lòng tôn kính, cho dù là người trong tà giáo, cũng muốn tôn xưng Thiếu Lâm phương trượng một tiếng “Đại Sư”. Tăng nhân Thiếu Lâm tự khổ tu Phật pháp, đối với vạn sự vạn vật đều có tự mình kiên trì, dốc hết sức mình điểm hóa thế nhân  -- hành hiệp trượng nghĩa; lòng dạ từ bi uy danh liền được tạo thành.


https://nie.res.netease.com/r/pic/20170316/b86b38be-1677-41b2-bf67-c5b3e157a249
 “Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm”. Thiếu Lâm coi trọng lấy thiền nhập võ, tập võ tu thiền, một mạch mà thành. Sâu trong Thiền tự, một đám ẩn thế tăng nhân đã từng ngăn cơn sóng dữ ở thời điểm quốc gia nan nguy.
https://nie.res.netease.com/r/pic/20170316/84cecdd5-6b66-4356-afab-781b43a76682
Môn phái nhân vật : Danh tăng dương danh tứ hải ai ngờ sa vào  phong ba

  Chưởng môn thứ 36 của Thiếu Lâm là Thiên Hồ đại sư. Người cũng như tên, người này như nước hồ trầm tĩnh, bao dung, nội liễm, là người xứng đáng với chức chưởng môn. Nhưng đối với võ công và phật pháp lại không bằng sư huynh của mình là Thiện Phong đại sư.
https://nie.res.netease.com/r/pic/20170316/555766b6-27ee-49da-a60f-4cb1d8d99814
 Hành tẩu giang hồ, ai mà không biết đến Thiên Phong đại sư chính là vị kia “Bốn mươi năm trước chưởng diệt  tám ác, một mình đấu Thiên môn tứ lão, uy trấn thiên hạ Thiếu Lâm khổ tăng”. Lại thêm nguyên nhân dưới trướng Thiên Phong đại sư có một “Thất tuyệt diệu tăng” Vô Hoa, dẫn tới rất nhiều người trong giang hồ yêu thích và ngưỡng mộ. Khi hắn nhận Vô Hoa làm đệ tử tuy xuất phát từ bất đắc dĩ, nguyên là vì Thiên Phong Thập Tứ Lang lấy mệnh đổi lấy cơ duyên, nhưng nhiều năm ở chung đã để hai người này thân như phụ tử.
      Sau khi mưu đồ của Vô Hoa trên giang hồ bị bại lộ, Thiên Phong đại sư đau lòng không thôi, mấy tháng bế quan không ra, lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người thì râu tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, đã thành hình dạng của một lão nhân già nua.
https://nie.res.netease.com/r/pic/20170316/bff6fa93-8f22-49a0-9c29-3bb1b1a3b2d9
Vị trí chiến đấu:
        Tanker, bảo vệ đoàn đội, chiếu thức vững vàng , thẳng thắn thoải mái
Môn phái kỹ năng: Ta không nhập Địa Ngục ai nhập Địa Ngục

  Chiêu thức Thiếu Lâm thẳng thắn thoải mái, trầm ổn như chuông, từng chiêu từng thức, đều có sức mạnh, từng trượng từng đòn, giống như chấn thiên.
https://nie.res.netease.com/r/pic/20170316/0c4fe660-9a29-4014-9387-f06397b766c5

Trên đặc thù chiến đấu coi trong lấy thiền nhập võ. Đệ tử Thiếu Lâm chiến đấu không bao giờ đùng đao thương, một thanh thiền trượng, một chuỗi niệm châu (hạt tràng) là đủ. Mỗi khi chiến đấu, miệng niệm bi chú, lòng mang thương sinh, Phật quang chiếu thân, thương xót đầy mặt. Vì thế người trong võ lâm thấy đệ tử Thiếu Lâm khi chiến đấu đều có Phạm văn vòng quanh người, giống như kim cương hộ thuẫn, phật quang vô biên.

https://nie.res.netease.com/r/pic/20170316/bf8ac561-4922-414b-8d45-4458334fa014
Đệ tử Thiếu Lâm nhiều kỹ năng có tác dụng trào phúng, khi quần công có thể tăng lên địch nhân đối với mình điểm thù hận, đem tổn thương chuyển rời lên người mình. Khó trách phật nói :” Ta không vào Địa Ngục ai vào Địa Ngục”. Vì phổ độ chúng sinh, bản thân hi sinh, hành động đại nghĩa vậy, trong chốn võ lâm trừ Thiếu Lâm còn ai có thể so sánh.
Dịch Bởi : Vừ Thành Công

Nguồn : 16163.comKhông có nhận xét nào