Giới Thiệu kỉ năng Môn phái Vân Mộng

Vân Mộng 

Vân Mộng là môn phái tấn công tầm xa sát thương nội
Là môn phái chuyên buff hỗ trợ team trong các cuộc giao tranh hay đi phó bản .

Thuộc tính môn pháiKỹ Năng môn phái :


Không có nhận xét nào