Hoa Sơn tiểu sư tỷ xuất hiện ! Ai tới thử kiếm nào ?


Hoa Sơn nữ đệ tử đã xuất hiện ! 
Tịnh như xử nữ, động như thỏ chạy

Lãnh diễm hiên ngang, khí độ dũng cảm

Thật không hổ là Hoa Sơn đệ tử!

Từng chiêu từng thức, lạnh lẽo như sương!

Một cái nhíu mày một nụ cười, lãnh diễm như tuyết!

Có thể nói là thỏa mãn rất nhiều Hoa Sơn nữ thiếu hiệp nhu cầu!

Xuất kiếm thu kiếm, đều có khí độ!

Lúc chiến đấu anh tư thế hiên ngang, tuyệt không thua nam tử!


Nguồn : weixin.qq.com

Không có nhận xét nào