Hướng dẫn nghề nghiệp Đại Trù (Đầu Bếp)

1. Nghề bí kỹ

Lựa chọn trở thành Đại Trù sau sẽ thu được ba cái bí kỹ, phân biệt là học được xào rau, điểm tâm, bảo thang. Nhân vật nhân vật 60 cấp sau có thể thăng cấp thân phận học làm cấp hai.2. Nghề nghiệp Đại Trù tuyệt kỹ


Đại Trù tuyệt hoạt đương nhiên là làm các loại món ăn rồi, đông qua (bí đao) thang, hồ ma bính, những này bên trong trắc thời điểm bày sạp cơ bản không mua được, nhu cầu lượng rất lớn ~ các môn phái nhiệm vụ, bang phái nhiệm vụ mời tiệc môn khách đều cần.


 
3. Đại Trù hoạt động hằng ngày


Đại Trù hằng ngày cũng có 2 cái nhiệm vụ

Món ngon tập trung:

Tiểu tỷ tỷ để ngươi làm một món ăn cho nàng ăn, ăn hài lòng là có thể
Dưới hình nhận được nhiệm vụ là làm nước dùng mì sợi,
Có thể chính mình tìm kệ bếp làm cũng có thể mua ở chợ . Vật liệu muốn có trước tiên đi tạp hoá thương nhân kia mua.


Sơn trân hải vị:

Đại Trù mang đội ít nhất ba người có thể tham gia, tiến vào cảnh tượng sau đội trưởng cùng Sở Lưu Hương đối thoại mở ra nhiệm vụ, tổng cộng ba vòng nhiệm vụ.
Mỗi người nhận được nhiệm vụ đều không giống nhau, có đánh quái, mở cái rương nắm vật liệu cùng với câu thơ xếp thứ tự các loại, đừng quên nhiệm vụ làm xong phải đối thoại với npc mới coi như hoàn thành.
Cần tiểu đội tất cả mọi người sau khi hoàn thành mới có thể mở ra vòng kế tiếp nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ giới sẽ biểu hiện từng người hoàn thành tình hình.


Clip Tham gia sơn trân hải vị 

Nguồn : 16163.com

Không có nhận xét nào