Hướng dẫn nghề nghiệp dịch khách ( Đỗ Thánh )

1. Kĩ năng Nghề nghiệp giới thiệu 

 

 

 

2. Nghề nghiệp tuyệt kỹ

Sản xuất đồ trang sức sửa chữa cùng chế tạo bản vẽ,  50 cấp sau đó bản vẽ có thể chế tạo.  30 cấp bản vẽ có thể sửa chữa dưới trang, đai lưng cùng giầy.


3. Bồi nguyên: cũng giống như các nghề khác

4. Nhiệm vụ hằng ngày của dịch khách

Chủ yếu có 2 cái, đánh cờ thiên địa và đánh cờ ảo cảnh.

Đánh cờ thiên hạ: Chí ít 2 người tổ đội, sau đó ở tiểu đội giới click cái nút bấm mở ra cùng kết thúc đánh cờ thiên hạ, đoán đón lấy đội ngũ tổn thương lớn tiểu. Có thể lựa chọn do hệ thống cùng mình đại lý, chính mình đại lý cần nghề đẳng cấp đạt đến 4 đoạn.


 

 

Đánh cờ ảo cảnh ( Bát dịch huyễn cảnh )

Chí ít tổi đội  ba ngườ, mỗi ngày 2 thứ, dịch khách nghề làm đội trưởng mở ra hoạt động, sau khi tiến vào chính là quăng cái sàng đi địa đồ, mỗi cách có sự khác biệt trạng thái, chướng ngại vật cần chuyển đi, sóng nước sẽ đi tới 5 cách, hỏa khuyên sẽ rút lui mấy cách, băng sẽ cố định chủ, quăng đến 6 điểm mới có thể rời đi.


Clip tham gia Bát dịch huyễn cảnh 

 
 
 


5. Thẻ đánh bạc hối đoái


Thẻ đánh bạc có thể ở sòng bạcNPC mỗi ngày theo : đè tỉ lệ hối đoái vì là tiền đồng:

Cũng có thể dùng tiền đồng hối đoái thẻ đánh bạc, lượng lớn hối đoái còn có biếu tặng:
Ở sòng bạc cửa còn có đầu cơ hối đoái thẻ đánh bạc, thế nhưng tỉ lệ cao đáng sợ, nếu như đánh cược thần kế hoạch của ngươi mỗi ngày nhiều dùng không xong, có thể tìm đầu cơ hối đoái tiền đồng.

Nguồn : 16163.com

1 nhận xét: