Việt Hóa Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký


< Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký > 
Game được chuyển thể từ kịch bản truyền hình cùng tên được chính thức trao quyền .
Game bao gồm Sáu đại Môn Phái với đồ họa 3D tân tiến nhất

Có thể xây dựng nhân vật theo 2 hướng PVP hoặc PVE riêng biệt .

Link Dowload APK :
Link Việt Hóa
Trang chủ
Diễn đàn
Mật khẩu khi việt hóa
slhvn.ga
Video hướng dẫn Việt hóa

Một số hình ảnh ingame
Không có nhận xét nào